Participatieproces Lange Dreef 

Update 14 maart 2022:
Op 9 december hebben wij een mail gestuurd aan de betrokkenen bij het participatieproces en beloofd dat zodra de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) het plan had kunnen beoordelen wij een nieuw bericht zouden sturen. 
Het plan is beoordeeld, aangepast aan de hand van de aanbevelingen, passend binnen de uitkomst van de participatie. Dat heeft geleid tot dit ontwerp.
Het ontwerp wordt binnenkort aangeboden aan het College van B&W die het zal  behandelen waarna wij over de uitkomst geïnformeerd worden. Daarna kunnen de vervolgstappen gezet worden. Zodra bekend is hoe dat traject eruit gaat zien informeren wij weer.

Update 9 december 2021:
Op dinsdag 9 februari 2021 zijn we voor het laatst bij elkaar geweest met belangstellenden en betrokkenen vanaf het eerste uur. Dorien Cleton, onze toenmalige procesbegeleider, heeft die avond meegedeeld dat keuzes gemaakt moeten worden door het college en de gemeenteraad, dit op basis van het door Lange Dreef CV nog verder uit te werken plan. 

Wij hebben na dat moment lang niets te melden gehad, er moest eerst aan het plan gewerkt worden. Nu, 9 december 2021, kunnen we meedelen dat diverse afstemmingsmomenten met de stedenbouwkundige en met verschillende disciplines binnen de gemeente hebben plaatsgehad. Het plan is ook besproken met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). Tijdens dit overleg, waarin wij hebben gevraagd om een principe-advies, zijn er opmerkingen geplaatst op de samenhang in het plan en de centrale as. Naar aanleiding daarvan moest Manon Pattynama, onze architect, nieuwe schetsoplossingen tekenen en plattegronden aanpassen. Om het plan sluitend te krijgen met behoud van de uitkomst van het participatieproces, de woonvisie en het bouwbesluit moest er dus veel werk verricht worden. Dat is nu grotendeels klaar.

Wij verwachten het plan midden december 2021 aan de CRK aan te kunnen bieden ter beoordeling. Wanneer het binnen de CRK besproken kan worden is ons nu niet bekend, maar wij gaan ervanuit dat dit begin 2022 is. Zodra wij meer weten zullen wij u weer informeren.  ­ 

 

Intensief participatieproces sinds 2018

Vanaf 2018 heeft er een intensief participatieproces plaatsgehad over de ontwikkeling van de voormalige kerklocatie Lange Dreef. Vanuit de participanten en stakeholders is verschillend gereageerd, zowel tijdens het proces, als op het op dinsdag 9 februari 2021 besproken model.  Tijdens het gehele proces heeft meegespeeld dat niet door iedereen de motie van de gemeenteraad als uitgangspunt voor de participatie is aanvaard. 

Door de procesbegeleider en de wethouder is tijdens de laatste bijeenkomst aangegeven dat het participatieproces nu beëindigd is. Het is verder aan het college en de gemeenteraad, op basis van het door Lange Dreef CV verder uit te werken plan, keuzes te maken.
In het kader van de ruimtelijke procedure die volgt is het mogelijk om uw mening te delen.
 

Wij danken u voor uw betrokkenheid en inbreng tijdens de door u bijgewoonde bijeenkomsten.

Het verslag van deze laatste bijeenkomst kunt u hieronder lezen.

20210209-verslag bewonersparticipatie 09-02-2021.DAC 

 

Documenten

20200226-verslag bewonersparticipatie 26 februari.revdc

20200125-kort verslag 25.1.2021 cletonV2

20181009-Sweco-verkeersonderzoek-SWNL0232782

Beeldkwaliteitplan Lange Dreef Driebergen – 8 okt 2007

20200212-beeldend verslag.12.2.2020

20200226-Beeldverslag-new doc 2020-02-26 21.44.08

 20200901-voorbehoud Trekkersgroep mail van (LB) met bijlagen