Op de voormalige kerklocatie aan de Lange Dreef in Driebergen is al enige jaren het gesprek gaande om tot een invulling te komen van – met name – nieuwe woningbouw. In de zomer van 2019 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen. Eerder heeft een traject gelopen waarbij een plan is gemaakt met minder woningen dan de raad nu voorstaat. In verband daarmee is het participatieproces (opnieuw) opgestart. In 2020 heebben diverse bijeenkomsten plaatsgehad.  Potentiële huurders en belanghebbenden waren uitgenodigd om aan dit proces deel te nemen, om ideeën met elkaar te delen voor de invulling van deze locatie. Een groot aantal belangstellenden heeft zich opgegeven voor de plangroep.


Waar

De eerstkomende bijeenkomst wordt op 12 januari 2021 online gehouden. De leden van de plangroep zijn per mail geïnformeerd.  Voor vragen kunt u contact opnemen met Elly Schipper van Lange Dreef CV.   De gegevens staan onderaan de website.

 

Inzien bestemmingsplan en kadastrale percelen kan via onderstaande  link

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view

Ondergrond plangebied

Ondergrond plangebied- MPES-20201001

Verkeerskundigonderzoek Sweco

20181009-Sweco-verkeersonderzoek-SWNL0232782

Download hieronder de bestanden van 26 februari 2020:

Aantekeningen
Flipover vellen uitgewerkt
JS-reactieformulier-26-2-10.37
AS-reactieformulier-26-2-10.43
ZT-reactieformulier-26-2-10.37

Presentatie
20200226-presentatie.26.2.2020.eind.versie

Beeldend verslag
20200226-Beeldverslag-new doc 2020-02-26 21.44.08

Kort verslag
20200226-verslag bewonersparticipatie 26 februari.revdc

Voorbehoud trekkersgroep
20200901-voorbehoud Trekkersgroep mail van (LB) met bijlagen 

Download hieronder de bestanden van 12 februari 2020:

Presentatie
20200212-presentatie.12.2.2020.pfd

Kort verslag op hoofdpunten
20200212-de groene tuinen bewonersparticipatie-definitiefzonderPLES-210220

Beeldend verslag
20200212-beeldend verslag.12.2.2020

Wat is BENG?
Exacte informatie kan gevonden worden via onderstaande link
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/nieuwbouw/energieprestatie-beng

 

Bestanden van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

In deze tekst staan enkele documenten die ter onderbouwing van het principeplan van 37 woningen hebben gediend, alsmede het laatste advies daarover van de gemeentelijk adviseur Mobiliteit. Parkeren en verkeer waren namelijk een van de belangrijkste aandachtspunten bij de vraag of dit aantal woningen past op deze locatie.

VO-situatie versie 005 – 17 juli 2017

Vergelijking parkeerbalans 2009 en 2017 – juli 2017

Advies Mobiliteit aangepast ontwerp kerklocatie Lange Dreef – 21 aug 2017

Vanuit de gemeente is aangegeven dat er voorafgaand aan de motie van de raad van ambtelijke zijde niets schriftelijk is geleverd aan de raad, behoudens de raadsinformatiebrief over de woningbouwlocaties. De bijgevoegde stukken hebben waarschijnlijk slechts indirect een rol gespeeld.

 

Woonvisie 2018-2022
https://simcms.heuvelrug.nl/mgd/files/woonvisie_2018-2022.pdf

Motie
https://heuvelrug.notubiz.nl/vergadering/607455/Gemeenteraad%2015-07-2019

Onder de kop ‘Openbare ruimte, wonen en milieu’ op de website van de gemeente Utrechtse Heuvelrug staan drie stukken van de Nota Ruimtelijke kwaliteit.

https://www.heuvelrug.nl/beleidsnotasas

https://1581.ropubliceer.nl/data/1581/rodata/4FC702AF-8719-4BC7-B78B-E17E0CA8BEC9/r_NL.IMRO.1581.DBGlangedreef2015-BV02.html

Beeldkwaliteitsplan

Beeldkwaliteitplan Lange Dreef Driebergen – 8 okt 2007