Participatieproces Lange Dreef 

Vanaf 2018 heeft er een intensief participatieproces plaatsgehad over de ontwikkeling van de voormalige kerklocatie Lange Dreef. Vanuit de participanten en stakeholders is verschillend gereageerd, zowel tijdens het proces, als op het op dinsdag 9 februari 2021 besproken model.  Tijdens het gehele proces heeft meegespeeld dat niet door iedereen de motie van de gemeenteraad als uitgangspunt voor de participatie is aanvaard. 

Door de procesbegeleider en de wethouder is tijdens de laatste bijeenkomst aangegeven dat het participatieproces nu beëindigd is. Het is verder aan het college en de gemeenteraad, op basis van het door Lange Dreef CV verder uit te werken plan, keuzes te maken.
In het kader van de ruimtelijke procedure die volgt is het mogelijk om uw mening te delen.
 

Wij danken u voor uw betrokkenheid en inbreng tijdens de door u bijgewoonde bijeenkomsten.

Het verslag van deze laatste bijeenkomst kunt u hieronder lezen.

20210209-verslag bewonersparticipatie 09-02-2021.DAC 

 

Documenten

20200226-verslag bewonersparticipatie 26 februari.revdc

20200125-kort verslag 25.1.2021 cletonV2

20181009-Sweco-verkeersonderzoek-SWNL0232782

Beeldkwaliteitplan Lange Dreef Driebergen – 8 okt 2007

20200212-beeldend verslag.12.2.2020

20200226-Beeldverslag-new doc 2020-02-26 21.44.08

 20200901-voorbehoud Trekkersgroep mail van (LB) met bijlagen